Blog

Fort XIII - Błogosławie

Umocnienie wybudowane na podstawie wzorcowego fortu F1909 autorstwa generała Konstantego Wieliczki w latach 1912-1915. Fort posiada narys trapezu. Głównym obiektem jest potężny dwupoziomowy schron - podwalnia, znajdujący się w centrum fortu. Na jego obydwu barkach rozpoczęto budowę tradytorów artyleryjskich, których…


Nasielsk - kolejowa wieża ciśnień

Kolejowa wieża ciśnień znajduje się w miejscowości Pieścirogi Nowe, przy stacji kolejowej Nasielsk. Architektura wieży jest typowa dla obiektów tego typu budowanych w latach dwudziestych ubiegłego wieku przez Dyrekcję Budowy Kolei Państwowych. Wysokość tej ośmiokątnej żelbetowej konstrukcji to ok. 29 m.…


Punkt Oporu Dąbkowizna

Punkt Oporu Dąbkowizna jest ostatnim odcinkiem, zamykającym od północy obszar Przedmościa Warszawskiego. Znajduję się w pobliżu miesjscowości Wólka Radzymińska. Jest to zespół dwóch obiektów zlokalizowanych przy linii kolejowej łączącej Nieporęt z Radzyminem: schron obserwacyjny artylerii Regelbau 120a oraz fundament schronu…


Punkt Oporu Słupno

Punkt Oporu Słupno znajduje się w lesie pomiędzy miejscowościami Słupno oraz Sieraków, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 631 łączącej Marki z Nieporętem. W skład pozycji wchodzą pozostałości dwóch niemieckich schronów z okresu II Wojny Światowej. Na poniższej mapie przedstawiono rozmieszczenie obiektów…


Forty Twierdzy Modlin - rozmieszczenie

Fortowa Twierdza Modlin, ze względu na etapy budowy oraz odległość umocnień od rdzenia twierdzy została podzielona na dwa obwody: wewnętrzny pierścień fortów oraz zewnętrzny pierścień fortów. Wewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin W ramach wewnętrznego obwodu wybudowanych zostało 8 fortów artyleryjskich…